Griepprik

Griepprik 2020.

Dinsdag 20-10-2020 en woensdag 21-10-2020 tussen 15.00 en 18.00 uur in de huisartsenpraktijk.

U krijgt een uitnodiging indien u hiervoor in aanmerking komt. 

De griepprik is bedoeld voor mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door de griep. Zij kunnen bijvoorbeeld een ernstige longontsteking krijgen of uitdrogen. Als u tot een risicogroep behoort, krijgt u het advies om elk jaar de griepprik te halen.

Risicogroepen

De griepprik is bedoeld voor de volgende risicogroepen:

 • iedereen van 60 jaar en ouder
 • mensen met een langdurige hart- of vaatziekte
 • mensen met een langdurige longziekte (bijvoorbeeld astma of COPD)
 • mensen met diabetes mellitus (suikerziekte)
 • mensen met een nierziekte
 • mensen met weinig weerstand:
  • door een ziekte
  • door een medische behandeling (bijvoorbeeld mensen met kanker die een chemokuur krijgen)
  • of door medicijnen die de weerstand verlagen

Het lichaam van mensen met minder weerstand is kwetsbaar. Daardoor kunnen de gevolgen van griep ernstiger zijn.
Ook als u zwanger bent en u hoort bij een van deze groepen, kunt u de griepprik krijgen. De griepprik heeft geen nadelen voor u of uw ongeboren kind.

De assistente kan u vertellen of u bij een risicogroep hoort. Als u in een risicogroep zit, ontvangt u in het najaar een uitnodiging voor de griepprik. U krijgt de griepprik dan gratis.