Klachten en/of Suggesties

 Als u tevreden bent over onze dienstverlening horen we dat natuurlijk graag!

Maar ook als u iets niet bevalt, dan stellen wij het op prijs wanneer u ons daarvan op de hoogte stelt. U kunt een klachtenformulier invullen. Deze is verkrijgbaar bij de assistente. Ook zijn wij aangesloten bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)