Klachten en/of Suggesties

 Als u tevreden bent over onze dienstverlening horen we dat natuurlijk graag!

Maar ook als u iets niet bevalt, dan stellen wij het op prijs wanneer u ons daarvan op de hoogte stelt. Wij zijn aangesloten bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Een informatiefolder over deze instantie is beschikbaar bij de assistente.