Praktijkondersteuner

POH-GGZ, Geestelijke Gezondheidszorg

Als u psychische klachten heeft, bespreekt u die eerst met uw huisarts. Daarna kan de huisarts aan de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) vragen om u verder te helpen. Bijvoorbeeld met de verheldering van uw problemen en met een kortdurende behandeling. De POH-GGZ bespreekt regelmatig met de huisarts hoe het gaat. Ook weet zij de weg binnen de geestelijke gezondheidszorg.
Net als de huisarts heeft de praktijkondersteuner GGZ beroepsgeheim. De consulten bij de POH-GGZ gaan niet ten koste van uw eigen risico.