Praktijkondersteuner

POH Somatiek

Als u een chronische ziekte heeft, kunt u te maken krijgen met de praktijkondersteuner. Zij doet de controles voor één of meer chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, astma en COPD. De praktijkondersteuner is hiervoor opgeleid en heeft instructies gekregen van de huisarts. Net als de huisarts heeft de praktijkondersteuner een beroepsgeheim.