Huisartsen spreekuur

Het spreekuur is dagelijks van 8.00-16.00 uur.

Aanwezigheid van huisartsen:
S.M.H. Hendriks, maandag en donderdag
A.J. Tempelman, maandag, dinsdag en vrijdag
S.E.S. Tjon, dinsdag, woensdag en vrijdag


Huisbezoek  

De huisbezoeken zijn dagelijks tussen 11.00-13.00 uur.

Wanneer het om medische redenen niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Wilt u dit voor 10.00 uur telefonisch aanvragen? De doktersassistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of en wanneer een huisbezoek afgelegd wordt. Vervoersproblemen zijn in de regel geen reden voor het afleggen van een huisbezoek. Op de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.