Terugbelspreekuur

Het telefonisch spreekuur is bedoeld om korte vragen te stellen aan de huisarts. Ook kunt u uitslagen van onderzoek met de huisarts via een telefonisch contact bespreken. Bepaalde uitslagen kunt u ook met de doktersassistente bespreken. Zij overlegt dan met de huisarts.